Union

Počas ročnej spolupráce (december 2019 až december 2020) sa nám podarilo zlepšiť výsledky ako organická návštevnosť, počet kľúčových slov na prvej strane v Google, dostať strategické kľúčové slová na popredné pozície v Google a zvýšiť tržby. 

 

Nárast organickej návštevnosti za rok spolupráce

organicka navstevnost

Posun kľúčových slov za rok spolupráce

Podarilo sa nám navýšiť počet kľúčových slov na prvej pozícii až o 420.  Rovnako tak ďalšie TOP pozície zaznamenali výrazný posun od decembra 2019 do decembra 2020.

union klucove slova

Zvýšenie tržieb a počtu prihlášok za rok spolupráce 

Pri Union komerčnej poisťovni sme sa zamerali na tržby okruhu Motor a priamo produktu povinné zmluvné poistenie (PZP). Ďalej sme tiež sledovali vývoj tržieb pre krátkodobé cestovné poistenie pre Slovensko.

Pri Union zdravotnej poisťovni sme sa zamerali na medziročný nárast počtu prihlášok.

vysledky

Zhrnutie úspechov za rok spolupráce 

Zo všetkých dosiahnutých úspechov boli pre klienta najprínosnejšie nasledujúce:

union uspechy