gonzales v kategórii Web

NEUROMARKETING – revolúcia v skúmaní správania spotrebiteľa?

Viete o tom, že aj naše nervové vzruchy vedia ovplyvniť naše nákupné správanie? Z celkového počtu nákupov predstavujú neplánované nákupy až 68%. Vernosť značke je už dávno minoritnou záležitosťou a iba 5% zákazníkov je skutočne verných svojej značke. Chcete vedieť viac?
NEUROMARKETING – revolúcia v skúmaní správania spotrebiteľa?

Viete o tom, že aj naše nervové vzruchy vedia ovplyvniť naše nákupné správanie? Z celkového počtu nákupov predstavujú neplánované nákupy až 68%. Vernosť značke je už dávno minoritnou záležitosťou a iba 5% zákazníkov je skutočne verných svojej značke. Chcete vedieť viac?

Neuromarketing je novou oblasťou marketingu, ktorá sa snaží skúmať vplyv marketingových podnetov na reakcie zákazníkov i spotrebiteľov zároveň. Jedná sa o podnety poznávacie, afektívne a senzomotorické. 

 

Študuje a skúma funkcie mozgu pri rozhodovaní o kúpe tovaru. Snaží sa zistiť, ako mozog reaguje na určité konkrétne marketingové podnety vyvolané obchodnými spoločnosťami a reklamnými agentúrami. Je to nástroj, ktorým sa snažíme zistiť skutočné a pravé preferencie spotrebiteľa, t.j. nájsť tzv. spúšťač nákupu. Pôsobenie na spotrebiteľa je z tohto pohľadu podprahové.

 

Na skúmanie informácií neuromarketing využíva nasledovné nástroje/metódy:

– FMRI – magnetická rezonancia – táto technika využíva MRI skener na meranie signálov závislých od úrovne okysličovania krvi,

– EEG – elektroencefalografia – využíva elektródy aplikované na koži na temene hlavy a meria zmeny v elektrickom poli v mozgovej oblasti, meria konkrétnu činnosť spektier mozgu či zmeny fyziologického stavu (kožné galvanické reakcie, srdcové frekvencie, dychové frekvencie),

– MEG – magnetoencefalografia – meria zmeny v magnetickom poli indukované neuronálnymi aktivitami v niektorých častiach mozgovej kôry,

TMS – transkraniálna magnetická stimulácia – využíva železné jadro zabalené v elektrických drôtoch, ktoré sa prikladá k hlave a vytvára magnetické pole dostatočne silné na to, aby indukovalo elektrické prúdy v neurónoch,

–  Sledovanie očných zreníc.

 

Koncept neuromarketingu bol vyvinutý americkými psychológmi na Harvardskej univerzite v roku 1990. Koncept je založený na téze, že dominantná mysliaca časť ľudskej aktivity (90 %) vrátane emócií prebieha v oblasti podvedomia, ktorá je pod úrovňou kontrolovateľného  vedomia.

Spoločnosti ako Google, CBS a Frito-Lay aktívne neuromarketingové analýzy už využívajú a ich výsledky transformujú do svojich marketingových stratégií a kampaní.

 

Učenie o neuromarketingu rýchlo zvyšuje predajnú efektívnosť aktiváciou nákupného spúšťača u zákazníkov. Medzi jeho ďalšie prednosti možno zaradiť:

–      prináša presvedčivé prezentácie predaja,

–      skracuje cyklus predaja,

–      zvyšuje úspešnosť uzatvárania obchodu,

–      vytvára efektívne marketingové stratégie,

–      zvyšuje tržby a zisky podnikov,

–      radikálne zlepšuje schopnosť ovplyvňovať druhých.

 

Veľkou devízou neuromarketingu je jeho široké využitie i v nekomerčnej marketingovej sfére. Uplatnenie môžeme nájsť v sociálnom i politickom marketingu, každá SEO agentúra.

Objekt skúmania neuromarketingu a jeho metodológia:

Praktiky neuromarketingu sú založené na skúmaní ľudského mozgu. Ten sa skladá z dvoch hemisfér. Ľavá hemisféra je centrum lineárneho myslenia ako jazyk, logika a matematika. Pravá hemisféra je centrom emócií, citov, umenia, kreativity a inšpirácie. Okrem toho môžeme rozlišovať tri úrovne ľudského mozgu:

 

 1. Nový mozog – spracováva racionálne dáta a informácie,
 2. Stredný mozog – spracováva emócie a vnútorné inštinktívne pocity,
 3. Starý mozog (hypotalamus) – berie do úvahy vstupy z predošlých dvoch mozgov, v skutočnosti je spúšťačom rozhodnutia. Jedná sa o náš pozostatkový mozog, ktorý je stále prítomný u plazov. Často sa označuje termínom prvý mozog, nakoľko sa vyvíja ako prvý, zatiaľ čo nový mozog sa kreuje až do našich 24 rokov života.

Obrázok 1 – Aktivácia starého mozgu

 

Zdroj: Future Implications of Neuromarketing

 

Významným záverom v skúmaní v oblasti neuromarketingu je zistenie, že jednotlivé ľudské bytosti robia rozhodnutia emočným spôsobom a až následne ich zdôvodňujú racionálne. Navyše, konečné rozhodnutie každého zákazníka a spotrebiteľa je spustené starým mozgom. Existuje 6 stimulov, ktoré ovplyvňujú starý mozog, a ktoré nám dávajú „kľúč“ na odblokovanie rozhodovacie procesu:

 

 1. Egocentrizmus – starý mozog reaguje na udalosti a podnety, ktoré  týkajú sa výlučne jeho samotného,
 2. Kontrast – citlivosť na jasný kontrast (napr. pred – po, bez – s, rýchlo – pomaly) umožňuje starému mozgu robiť rýchle rozhodnutia bez rizika,
 3. Hmotný podnet – neschopnosť starého mozgu spracovať písomnú formu jazyka si vyžaduje hmotný input na podporu vyvolania rozhodnutia,
 4. Začiatok a koniec – starý mozog zaznamenáva úvod a záver, a preto je nevyhnutné informácie podávať na začiatku a zopakovať ich v závere,
 5. Vizuálne stimuly,
 6. Emócie.

 

Uvedených 6 stimulov je možné transformovať do 4 fundamentálnych krokov – postupov, ktoré nám zabezpečia prienik do starého mozgu:

 1. Diagnostika problému s cieľom vytvorenia správy/odkazu, ktorý konkrétne ukáže ako tento problém riešiť alebo eliminovať,
 2. Rozlíšenie tvrdení na vyjadrenie kontrastu medzi konkrétnou ponukou spoločnosti a jej konkurentmi,
 3. Demonštrácia úžitku konkrétneho riešenia smerom k zákazníkom,
 4. Komunikácia smerom k starému mozgu prostredníctvom hore uvedených 6 stimulov.

 

Snaha o detailné pochopenie a poznanie určitých všeobecne aplikovateľných zákonitostí v rozhodovaní a správaní zákazníkov je motorom generovania stále nových výskumných prístupov. Neuromarketing je oblasť marketingu, ktorá skúma reakcie zákazníkov na jednotlivé marketingové stimuly prostredníctvom monitorovania činnosti mozgu. Prináša tak nové techniky skúmania s potenciálom odhalenia doposiaľ skrytých informácií v ľudskej mysli.

 

Relevantnosť jeho výsledkov je však stále predmetom výskumom podloženého dokazovania. Rovnako sa v súvislosti s rozvojom neuromarketingovej analýzy spotrebiteľskej mysle diskutuje aj o otázke dodržiavania etiky v zmysle zachovania ochrany zákazníka.  Bariérou z aplikačného hľadiska je i potrebná technologická vybavenosť, ktorá má za následok finančnú náročnosť realizácie. Potenciál nového druhu informácií o spotrebiteľskom správaní získaných metódami neuromarketingu je však pre marketingovú prax určite zaujímavým prínosom. Taktiež reklama na internete môže výrazne čerpať a profitovať z tohto nového marketingového prístupu.

S týmto vám výrazne dokáže pomôcť SEO agentúra, preto sa neváhajte obrátiť na profesionálov, ktorí vám radi poradia. Ponúkame SEO služby pre každého.

 

Bezplatná konzultácia - seo a ppc

 

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem, aby vaša webstránka začala konečne zarábať?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Nechajte nám na seba kontakt a do 24 hodín sa vám ozveme.

  Informácie o spracovávaní osobných údajov

  V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

  Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

  Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.