ONLINE TORO v kategórii Blog Prípadové štúdie SEO

Ako zdvojnásobiť predaje do roka vďaka SEO?

Ako zdvojnásobiť predaje do roka vďaka SEO?

Čo sa nám podarilo dosiahnuť v organickej návštevnosti po 1.roku spolupráce

 • získali sme o 50% viac organických leadov klimatizácií z Google (neplatenej časti vyhľadávania)

 • takmer 3-násobný nárast organických leadov v kategórií fotovoltiky a solárnych kolektorov

 • 16 nových kľúčových slov na TOP pozícií v Google (1.miesto)

 • 94 nových kľúčových slov na 1.stránke v neplatenej – natívnej (organickej) časti Google

 • takmer 8-násobný nárast organickej návštevnosti stránky s klimatizáciami

 • o 65% viac organických návštev na stránky s fotovoltikou a solárnymi kolektormi

 • celkovo zákazník ZSE Energia získal o 80 nových leadov z organického (neplateného) vyhľadávania Google viac (spolu 209 za sezónu)

,,Prvotným cieľom našej SEO kampane bolo pripraviť web zse.sk na nasledujúcu letnú sezónu 2021, zvýšiť tak návštevnosť a primárne predaj klimatizácií.“ Katarína Rusňáková, CEO, ONLINE TORO

 

O tom, že spojenie dobrého obsahového marketingu a SEO môže byť pre niektoré typy biznisu to pravé orechové, sme sa u nás v agentúre presvedčili už niekoľkokrát.

Prepojenie kvalitného obsahu a spätných odkazov cez kľúčové slová sme sa rozhodli využiť aj v prípade zákazníka ZSE Energia. 

Zákazník mal na začiatku spolupráce pomerne široké odkazové portfólio vybudované predošlými linkbuilding aktivitami. Chýbali v ňom však odkazy cez často vyhľadávané kľúčové slová.

Pre klimatizácie, fotovoltiku a solárne kolektory sme začali pravidelne písať a publikovať externé články a interné blogy, ktoré prešli SEO optimalizáciou zo strany agentúry a odbornou kontrolou zo strany klienta. 

Celú stratégiu sme ešte posilnili samostatnými spätnými odkazmi zo stránok s dobrou históriou a SEO hodnotou (sledovali sme Page Authority odkazujúcej stránky)

Celému procesu predchádzala komplexná SEO optimalizácia jednotlivých podstránok s klimatizáciami, fotovoltikou a solárnymi kolektormi a zapracovanie odporúčaní z technického auditu – technické SEO.

Poznáme kľúč k úspechu v Google:  kľúčové slová 

Základný stavebný kameň pre úspešnú SEO kampaň sú kľúčové slová

To pravé kľúčové slovo pre akýkoľvek biznis by malo byť v prvom rade relevantné a často vyhľadávané. 

Pri výbere kľúčových slov pre kampaň sme zohľadnili aj faktor, že webové stránky ZSE sa už na nejaké kľúčové slová zobrazovali.

V praxi to znamená, že sme v kategórií klimatizácie prvé mesiace kampane zvolili stratégiu Quick Win – vsadili sme na kľúčové slová, ktoré dokážeme dostať vyššie vo vyhľadávaní najrýchlejšie. 

Do obsahovej kampane a linkbuildingu sme preto vybrali slová, ktoré sú relevantné, často vyhľadávané a už sa zobrazujú na 2., prípadne 3. strane v Google. 

To znamená, že niektorí užívatelia sa v minulosti cez tieto kľúčové slová na stránku dostali.

Ani zďaleka to však nemalo taký efekt, ako keď sa stránka začala s týmito kľúčovými slovami zobrazovať na 1. strane vo vyhľadávaní Google. 

Takto sa nám podarilo posunúť vybrané kľúčové slová pre produkt Klimatizácia za prvý rok spolupráce:

Screenshot 2021-12-02 110056

Zdroj: ONLINE TORO (AWR Cloud)

Kampaň pre produkty z radu fotovoltiky a solaru bola spustená o pol roka neskôr ako kampaň na klimatizácie. 

Napriek tomu vidíme pozitívne výsledky aj v prípade kľúčových slov pre produkty fotovoltika a solar:

Screenshot 2021-12-02 111436

Zdroj: vlastný (AWR Cloud)

Za rok sa nám podarilo dostať na prvú pozíciu celkovo 25 kľúčových slov vo všetkých troch sektoroch.

To je v porovnaní s minulým rokom, kedy sa na prvej pozícií zobrazovalo len  9 kľúčových slov,  3-násobný nárast. 

Dôležité je však poznamenať, že cez východiskových 9 slov na prvej pozícii mohlo prísť pred rokom 900 organických návštev na web mesačne. 

Dnes na web zse.sk môžeme získať cez týchto 25 slov na prvej pozícii až  20 000 organických návštev mesačne.

Na prvej strane v organickom vyhľadávaní sme sa umiestnili so 120 slovami, čo je o 94 viac ako v predchádzajúcom roku.

Sledovaná návštevnosť

Výkonnosť kampane meriame cez viaceré nástroje a sledujeme pritom niekoľko rôznych metrík. 

Aj keď je SEO kampaň špecifický druh online marketingu, dokážeme celkom dôsledne monitorovať jej výsledky, potenciál a smerovanie. 

Najčastejšie sledovanou metrikou sú kliknutia na stránku, relácie či zobrazenia stránky z organického vyhľadávania. 

V prípade klienta ZSE Energia sme pracovali s dátami zobrazení stránky, keďže iné historické záznamy o aktivitách sme v Google Analytics nedohľadali. 

Ako veľmi dokáže pomôcť posun z druhej či žiadnej strany na 1. stranu v Google

Zobrazenia (impresie) stránky v organickom vyhľadávaní v Google sú často podceňovanou metrikou. Zobrazenie stránky, ktoré nájdeme v Google Search Console, sa započíta vždy, keď sa daná stránka zobrazí v Google a vyhľadávajúci sa na ňu vo vyhľadávaní prescrolluje. 

To, že sa stránka vyhľadávajúcemu v Google zobrazí ešte neznamená, že na ňu potenciálny zákazník aj klikne a teda zhliadne jej webový obsah. 

Sledovať tieto údaje má význam hlavne pre weby, ktoré sa pred spustením SEO kampane nezobrazovali vo vyhľadávaní v Google. 

Zvyšujúce sa číslo zobrazení stránky v Google je prvou “lastovičkou”, ktorá zvestuje dobré správy, že sa váš web začína stále častejšie objavovať vo vyhľadávaní Google.

Presnejšie povedané, zväčšuje sa objem kľúčových slov, na ktoré sa web zobrazuje. Alebo sa webová stránka začína zobrazovať na vyhľadávacie výrazy na vyšších pozíciách či prednejších stranách v Google.

Samozrejme, čím viac kľúčových slov je na prvej strane, tým viac zobrazení stránka má. Zároveň existuje väčšia šanca, že sa zobrazenie premení na návštevu a návšteva na konverziu.

Zvýšenie počtu zobrazení webu zse.sk užívateľmi v organickom vyhľadávaní Google pomocou správnej stratégie:

Screenshot 2021-12-02 111816

Zdroj: ZSE (Google Search Console)

Vedeli ste, že až 70% všetkých kliknutí v Google tvoria kliknutia na výsledky na 1. strane? Z toho prvých 5 organických výsledkov v Google získa viac ako 60 % klikov

Len 30% ľudí sa preklikne aj na 2. stranu a s každou ďalšou stranou sa toto percento znižuje. 

Prvé výsledky naznačovali sľubnú sezónu pre klimatizácie

Od začiatku spolupráce sme pracovali na tom, aby sme počas letnej sezóny obsadili ideálne prvú stranu v neplatenom Google vyhľadávaní a zvýšili tak návštevnosť webu. Výsledky nás milo potešili, keďže sa počet návštev stránky klimatizácií zvýšil počas hlavnej letnej sezóny v roku 2021 o viac ako 76 000 návštev a to v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2020. 

Screenshot 2021-12-02 083022

Zdroj grafu: ZSE  (Google Analytics)

Tohtoročná letná sezóna tak začala pre klimatizácie od ZSE doslova na jednotku. 

V júni 2021 na stránku s klimatizáciami od ZSE kliklo 58 098 ľudí. V júni 2020 to bolo len 3 915 návštev. 

Rok 2021 bol pre klimatizácie z hľadiska organickej návštevnosti stránky 8-násobne lepší ako predošlý.

Hlavne v porovnaní s minulým rokom, kedy bol záujem o klimatizácie od ZSE minimálny, keďže produktové stránky neboli v organickom vyhľadávaní dostatočne viditeľné.

Screenshot 2021-12-02 083239

Zdroj grafu: ZSE (Google Analytics)

Leadov z organického vyhľadávania bolo v letnej sezóne 2021 až o 50% viac ako v tom istom období v roku 2020. V absolútnych číslach to tvorí nárast o 60 leadov.“

Obnoviteľné zdroje energie Slovákov zaujímajú. Len sa o nich musia dozvedieť.

Fotovoltické panely vyhľadávajú Slováci v Google takmer 2 000x mesačne. Solárne panely viac ako 4 000x. 

Po hĺbkovej analýze kľúčových slov sme zistili, že Slováci sa skutočne zaujímajú o energiu z obnoviteľných zdrojov, konkrétne slnka. Ostávalo už len priblížiť riešenia, ktoré im v tomto smere ponúka ZSE Energia.

Aj keď sme SEO kampaň pre produkty fotovoltiky a solárnych kolektorov zahájili o pol roka neskôr ako pre klimatizácie, pozitívne výsledky sme videli už po niekoľkých mesiacoch práce.

Takéto rýchle výsledky zo SEO kampane nám pomohla dosiahnuť aj silná hodnota Domain Authority webu zse.sk. 

Následná SEO optimalizácia, postupné úpravy rozsiahleho odkazového portfólia a zlepšovanie Core Web Vitals nám čoskoro priniesli prvé výsledky v podobe 65%-ného nárastu návštevnosti z organického vyhľadávania v porovnávanom období august – október 2021 verzus august – október 2020.

Celkovo sme v meranom období dosiahli o 6 734 návštev stránky viac.

Screenshot 2021-12-02 082300

Zdroj grafu: ZSE (Google Analytics)

Keď sa návštevy premenia na potenciálne zákazky

„209 leadov v priebehu hlavnej sezóny“

Zvýšenie počtu návštev  v Google a posun kľúčových slov z 2. na 1. stranu v Google pomohol nášmu klientovi zvýšiť počet leadov po prvom roku spolupráce až o 50% pri klimatizáciách a takmer 3-násobne pre produkty z kategórie Fotovoltiky a Solárnych panelov.*

Screenshot 2021-12-02 083736Zdroj grafu: ZSE (Google Analytics)

Screenshot 2021-12-02 083909Zdroj grafu: ZSE (Google Analytics)

Screenshot 2021-12-02 084114Zdroj grafu: ZSE (Google Analytics)

Na záver by sme chceli zhrnúť, že vďaka pravidelnej a dobre nastavenej stratégii linkbuildingu, SEO parametrov na stránke a posunu tých správnych kľúčových slov na prvú stranu v Google, sa nám podarilo pre klienta ZSE Energia získať o:

 • 83 087 návštev z organického vyhľadávania na web viac,
 • a z nich o 80 reálnych leadov VIAC ako mal v predošlých obdobiach daných divízií minulého roka. 

 

Z týchto výsledkov sa veľmi tešíme a veríme, že nasledujúce obdobie bude pre klienta rovnako prosperujúce a spoločne mu pomôžeme naďalej rásť.

,,Na SEO stratégii sme začali robiť zhruba rok dozadu. 
A aj keď vieme, že to nie je šprint, ale premyslený maratón, tak spoločnými silami sa nám s agentúrou podarilo za krátke obdobie zapracovať na tom, čo bolo našou malou Achillovou pätou.

Rok s rokom sa stretli a my sa tešíme, že sme vďaka ONLINE TORO na pozíciách, ktoré nám v konečnom dôsledku prinášajú násobne vyššiu efektívnosť z pohľadu našich predajných KPI´s.“

LUK-02 (1)Lukáš Porhajaš, Digital expert strategist, ZSE Energia

 

(*Porovnávané obdobie pre organické leady klimatizácie: jún – september 2020 vs. jún – september 2021, fotovolt a solar: august – október 2020 vs. august – október 2021. Porovnávané obdobie pre pozície kľúčových slov klimatizácie: august 2020 vs. august 2021, fotovolt a solar: máj 2020 vs. september 2021)

 

 

Naše SEO kampane ZSE dostali v rokoch 2022 a 2023 prestížne česko-slovenské ocenenie WEB TOP 100 v kategórií SEO. 

V našej marketingovej agentúre ONLINE TORO sme toho za 15 rokov v marketingovej brandži preskákali mnoho. Napriek tomu v nás každá nová spolupráca stále vyvoláva pocit nadšenia z novej výzvy – priniesť klientovi čo najlepšie výsledky z jeho biznisu. Inak tomu nebolo ani na  začiatku spolupráce s klientom ZSE Energia, a. s.

Dcérska spoločnosť Západoslovenskej Energetiky a. s. sa viac ako 95 rokov stará o dodávky plynu a elektriny na západnom Slovensku, ale aj mimo neho. Okrem dodávok elektriny a plynu sa spoločnosť zameriava hlavne na využitie obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia. V praxi to znamená napríklad možné využitie solárnych kolektorov alebo fotovoltických panelov pre výrobu vlastnej elektriny pre firmy aj domácnosti. Nemenej dôležitou súčasťou predajného portfólia ZSE Energie je odborné poradenstvo, predaj a montáž klimatizácií. A práve solárne riešenia a primárne klimatizácie sa stali predmetom našich SEO kampaní.

,,Pri nástupe do ZSE som si uvedomoval, že dôležitú oblasť vyhľadávania v Google nemáme ako firma úplne podchytenú. S webom zse.sk sme sa na prvých pozíciách v Google, okrem brandových kľúčových slov, skoro vôbec nezobrazovali. Vedel som, že je potrebné tento fakt čím skôr zmeniť a preto sme sa s kolegami pustili do práce .“ Lukáš Porhajaš, Digital expert strategist, ZSE Energia

 

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

  Informácie o spracovávaní osobných údajov

  V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

  Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

  Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.